fredag 23 september 2016

Basaren 1

Kungsholmen

Uppdatering 2016-09-23:

Nu på måndag den 26 september startar monteringen av byggkranen på Hantverkargatan. Efter att den är klar startar leveranser till byggarbetsplatsen med fastighetens större delar, till exempel väggar och valv. I höst och vinter kommer sedan huset att växa successivt våning för våning. Beräknad inflyttning sker vid årsskiftet 2017/2018

Uppdatering 2016-09-09:

Nedan en statusuppdatering från bygget med bilder tagna idag. Tack till en av bloggens läsare som tagit dem.Klarabergsgatan 33-35

Norrmalm

I somras förvärvade fastighetsbolaget Klövern Orgelpipan 4 av AxFast. Fastigheten ligger bara några kvarter från  Stockholms Central och har en uthyrningsbar area om cirka 4 500 kvadratmeter. Förvärvet blev Klöverns första i centrala Stockholm. Klövern avser att utveckla den aktuella fastigheten till en modern kontors- och butiksfastighet.

Bild: Klövern

torsdag 22 september 2016

Färg på tunnlar

Fruängen

Konstkollektivet Studio Ryktet håller på att måla på två gångtunnlar i betong i Fruängen. Den ena tunneln ligger under Elsa Brändströms gata vid Fruängens centrum och den andra under Fruängsgatan nära Lina Sandells plan.

Kollektivets konstnärer hoppas att projektet ska bidra till att inspirera Fruängens invånare om möjligheterna inom konst, form och design.

Foto: Jennie Eriksen

Byleden

Barkarby- Skälby, Järfälla

Det finns ett förslag på att uppföra ny bostadsbebyggelse utmed Byleden i Järfälla. Med förslaget vill kommunen också omvandla Byleden från dagens landsvägskaraktär till en stadsgata. Byleden löper mellan Skälbyvägen och korsningen Österdalsvägen/Järfällavägen. Vidare innehåller förslaget en förskola i två våningar i den norra delen av planområdet och handel i den södra delen. Planförslaget möjliggör att cirka 400 bostäder byggs i området. Mer information om förslaget när det går ut på samråd.

Veidekke
Erseus Arkitekter
AIX Arkitekter
Ekologigruppen

Visionsbild av hur Byleden kan komma att utvecklas, av Erseus arkitekter

 Vy från södra delen av planområdet.  Erseus arkitekter.

Bebyggelsetrsuktur, illustration av Erseus arkitekter

Översikt över planområdet.

Planområdets läge i förhållande till andra kommundelar


Norsborgsdepån

NCC om den nya tunnelbanedepån i Norsborg. Uppdragsgivare är SL och entreprenaden genomförs i form av en samverkansentreprenad.

onsdag 21 september 2016

Östra Sala backe

Pågår utanför länet

Uppsala

Nedan ett antal bilder från pågående byggen i Östra Sala Backe, etapp 1. Inom etapp 1 byggs cirka 600 bostäder i form av bostadrätter, hyresrätter och radhus, ett vårdboende och en förskola. Stort tack till Hampus Mattsson som tagit bilderna.


Från fyrislundsgatan norr till söder

Byggvesta

Från söder mot norr på JohannesbäcksgatanBilder från andra sidan gångtunneln

Johannesbäcksgatan från norr mot söder
Vård- och omsorgsboende 

Svenska Vårdfastigheter

På platsen byggs ett nytt vård- och omsorgsboende med 72 lägenheter. Bottenvåningrn byggs i stål/betong, men våning 1-5 byggs med stomme och fasad i trä. Vårdboendet kommer att drivas av Aleris. I bottenvåningen placeras en förskola samt ett stöd- och utslussningsboende. Förskolan kommer att drivas av Kids2Home, och stöd- och utslussningsboendet av Aleris. Planerat färdigställande under det tredje kvartalet 2017.Från Fyrislundsgatan norr till söder

Längtans allé

VeidekkeSnickeriet

Wallenstam
InfraCity 2020

Upplands Väsby

Upplands Väsby kommun och Profi Fastigheter vill utveckla InfraCity från en handelsplats till en stadsdel. Områdets karaktär ska tillvaratas och med det som plattform ska platsen utvecklas med spännande och god arkitektur. Utveckla, komplettera och förbättra istället för att riva.

Grönstrukturen ska utökas, bindas samman och förbättras. Nya gräsytor, gröna tak och öppna bostadsgårdar. Området ska få nya och förbättrade gång- och cykelstråk. Torget framför hotellet ska bli en levande samlingsplats alla årets dagar.

Den 5 oktober 2015 fick kontoret för samhällsbyggnad i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för området InfraCity med omnejd. Detaljplanen har ännu inte gått ut på samråd. Mer information i bloggen när förslaget går ut på samråd.

Profi Fastigheter och upplands Väsby kommun

Profi